OFERTA WSPARCIA

Miejsce spotkania - wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

bezpłatne wsparcie dla obywateli ukrainy i polski
oferta-baner

Projekt zakończony
Projekt był realizowany od sierpnia 2022 do grudnia 2023

Oferta wsparcia w projekcie

Dowiedz się, z jakich form wsparcia już możesz skorzystać.

Śledź nasze działania i korzystaj z wybranych form wsparcia.

Półkolonie dla dzieci

Bezpłatne półkolonie dla dzieci z Ukrainy i z Polski. Odbędą się one w Zielonej Górze w budynku OHP przy ul. Zamenhofa 1 od 30 stycznia do 3 lutego 2023. W programie wiele atrakcji, w tym kino, kraina eksperymentów, warsztaty kulinarne, zabawy integracyjne, obiad.

warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i pracowników placówek edukacyjnych

Dla nauczycieli jednej placówki (rady pedagogicznej lub jej części).
Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i pracowników placówek edukacyjnych, do których uczęszczają lub w których pracują cudzoziemcy. Mają na celu przede wszystkim wsparcie tych osób w związku z ich pracą z cudzoziemcami. Zajęcia są organizowane dla osób z konkretnej placówki i mogą odbywać się na jej terenie lub w punkcie wsparcia projektu.

Grupy wsparcia i warsztaty rozwojowe

dla osób pomagających cudzoziemcom
Grupa wsparcia i zajęcia rozwojowe są skierowane przede wszystkim do tłumaczy, wolontariuszy, trenerów, terapeutów, nauczycieli, rodzin, przedstawicieli organizacji i placówek pomagających cudzoziemcom. Ta grupa wsparcia to cykliczne spotkania dla „pomagaczy” – ludzi, którzy, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym w bardzo różny sposób działają na rzecz cudzoziemców.

Zajęcia integracyjne dla uczniów (klas szkolnych)

Integracja to proces scalania, łączenia poszczególnych części w całość. Do udziału w procesie tworzenia z poszczególnych jednostek zgranego i dobrze działającego zespołu zapraszamy klasy szkolne, w których uczą się dzieci z Polski i zagranicy.

Porady prawne

Nadrzędnym celem porad prawnych jest szerzenie wiedzy prawniczej w społeczeństwie oraz pomoc osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna w postaci porad prawnych świadczona jest z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa konsumenckiego.

porady psychologiczne

Indywidualne i grupowe porady psychologiczne

W ramach naszych działań oferujemy pomoc psychologiczną dla cudzoziemców oraz osób z Polski w trudnych sytuacjach życiowych. Czasem życie przynosi ze sobą zdarzenia, z którymi trudno sobie samemu poradzić. Pomoc psychologa polega na rozeznaniu takiej sytuacji, znalezieniu zasobów u osoby w kryzysie i wypracowaniu strategii skutecznego poradzenie sobie z trudnościami.

psychoterapia

Psychoterapia indywidualna i grupowa

Celem psychoterapii jest satysfakcjonująca zmiana (np. lepsze radzenie sobie w codzienności, większa spójność swoich pragnień i decyzji, życie "głębiej i bardziej" w zgodzie ze sobą). W spotkaniach terapeutycznych proces zmiany dokonuje się poprzez autentyczną relację, dzięki której możliwe jest budowanie świadomości klienta (kim jest, czego potrzebuje i dokąd zmierza), wzmacnianie klienta i pomoc w znalezieniu przez niego jego własnych rozwiązań i odkryciu wartości we wpływie klienta na kształtowanie swojego życia.

zajęcia dla dzieci

Grupy wsparcia i zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży

Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym z Polski i Ukrainy, które chcą spędzić interesujący czas z rówieśnikami, poznając się wzajemnie podczas zajęć integracyjnych. Dla dzieci, które chcą odkryć w sobie MOC do otwartości na innych, MOC do polubienia siebie i innych, MOC do kreatywności, pewności siebie, umiejętności współpracy oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami.

nauka języka polskiego

Nauka języka polskiego

Podczas kursów i szkoleń językowych nauczysz się posługiwania językiem polskim oraz poznasz polską specyfikę kulturową. Pomoże Ci to w lepszym zintegrowaniu się z osobami z Twojego nowego otoczenia. Zajęcia są adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

warsztaty otwarte

Warsztaty otwarte

dla nauczycieli, pracowników placówek edukacyjnych, rodziców dzieci
Warsztaty otwarte są skierowane do nauczycieli, pracowników placówek edukacyjnych, rodziców dzieci uczęszczających do placówek z oddziałami/klasami integracyjnymi i przygotowującymi dla cudzoziemców. Zakładają udział osób z różnych placówek zainteresowanych podobną tematyką zajęć. Proponowane tematy warsztatów znajdują się w szczegółowym opisie.

Grupa wsparcia i zajęcia rozwojowe dla kobiet

Grupa wsparcia dla kobiet – to miejsce i czas, gdzie kobiety z Ukrainy mogą spotkać się w swoim kręgu pod opieką psychologa aby rozmawiać, dzielić się swoim doświadczeniem, uczyć nowych rzeczy, przełamywać schematy, szukać rozwiązań napotykanych trudności i cieszyć z sukcesów.

Plakat informacyjny projektu

Zajęcia są realizowane i finansowane w ramach projektu Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Projekt zakończony
Projekt był realizowany od sierpnia 2022 do grudnia 2023

Skip to content