Warsztaty otwarte

dla nauczycieli, pracowników placówek edukacyjnych, rodziców dzieci

warsztaty otwarte - baner
bezpłatne zajęcia dla dorosłych

Projekt zakończony
Projekt był realizowany od sierpnia 2022 do grudnia 2023

Warsztaty otwarte są skierowane do nauczycieli, pracowników placówek edukacyjnych, rodziców dzieci uczęszczających do placówek z oddziałami/klasami integracyjnymi i przygotowującymi dla cudzoziemców. Zakładają udział osób z różnych placówek zainteresowanych podobną tematyką zajęć.

Poniżej zamieszczamy proponowane warsztaty.

Proponowane warsztaty otwarte

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Dla kogo

Do udziału w Szkole dla Rodziców i Wychowawców zapraszamy psychologów i pedagogów i innych specjalistów pracujących w szkołach. Są to warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze i dające uprawnienia edukacji w tym zakresie rodziców uczniów.

Cele i idea

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców rozwijając kluczowe kompetencje wychowawcze nauczycieli i rodziców umożliwia redukcję wielu głównych czynników ryzyka i wzmacnianie głównych czynników chroniących. Główne motto Szkoły brzmi: „Wychowywać to kochać i wymagać”.

Szkoła dla rodziców i wychowawców –  to ogólnopolski, rekomendowanych przez MEiN i ORE profilaktyczny program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

cz. 1 realizowana w 2022 roku – Budowanie relacji dorosły-dziecko

cz. 2 realizacja planowana na maj 2023 – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi

Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia uprawniające do prowadzenia tego typu  warsztatów z rodzicami i w ramach praktyki poprowadzą takie zajęcia dla rodziców uczniów w swojej placówce.

Zgłoszenia – rekrutacja wkrótce 

Nauczyciele, pedagodzy i inni specjaliści pracujący w szkołach, do których uczęszczają cudzoziemcy chęć udziału w cyklu szkoleń zgłaszają do biura projektu. [kontakt poniżej]

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce realizacji

Warsztaty będą odbywać się w punkcie wsparcia projektu (budynek OHP – Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1), w piątki, w godzinach 9.00-16.00

Terminy zajęć: podamy wkrótce 

Prowadzący

Warsztaty prowadzi Jolanta Radczyc – certyfikowana trenerka programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do udziału w warsztacie/szkoleniu przyjmuje biuro projektu.

Liczba warsztatów i miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy i miejsce realizacji

Szczegóły dotyczące terminów i miejsca realizacji warsztatów podajemy w ich opisach.

Prowadzący

Realizator projektu zapewnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę do prowadzenia tego typu zajęć.

Trenerzy prowadzący zajęcia będą dobierani na podstawie tematyki zajęć wybranej przez szkołę.

Kontakt

Informacja i zgłoszenia udziału w projekcie:

tel. +48 573 134 866 | email: kontakt@dlarodziny.zgora.pl 

Specjalista ds. organizacyjnych:

Paulina Olichwer
tel. +48 607 730 096paulina@dlarodziny.zgora.pl 

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Zajęcia są realizowane i finansowane w ramach projektu Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Skip to content