Indywidualne i grupowe porady psychologiczne

dla cudzoziemców i obywateli Polski

porady psychologiczne
bezpłatne porady psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Projekt zakończony
Projekt był realizowany od sierpnia 2022 do grudnia 2023

W ramach naszych działań oferujemy pomoc psychologiczną dla cudzoziemców oraz osób z Polski w trudnych sytuacjach życiowych. Czasem życie przynosi ze sobą zdarzenia, z którymi trudno sobie samemu poradzić.  Pomoc psychologa polega na rozeznaniu takiej sytuacji, znalezieniu zasobów u osoby w kryzysie i wypracowaniu strategii skutecznego poradzenie sobie z trudnościami.

Pomoc psychologiczna indywidualna dotyczy konsultacji z psychologiem i wsparcia w sytuacji m.in.

 • kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych (wydarzenia traumatyczne)
 • choroby, strat bliskich osób, żałoby
 • zaburzeń psychicznych i problemów z emocjami
 • problemów rodzinnych, wychowawczych, edukacyjnych
 • stresu i jego negatywnych skutków
 • problemów w obszarze jedzenia (zaburzenia odżywiania, nadwaga, otyłość, objadanie się)

Rozmowy odbywają się w atmosferze bezpieczeństwa, zaufania i poufności.

Grupowe spotkania to miejsce i czas wzajemnego wspierania pod okiem specjalisty psychologa. To tematyczne grupy skupione wokół jednego problemu, krótkoterminowe, skupione na znalezieniu rozwiązania problemu i polepszeniu jakości życia.

Przykładowe tematy spotkań grupowych to:

 • Jak radzić sobie z natrętnymi myślami i osiągnąć spokój?
 • Siła stresu. Jak skutecznie radzić sobie z napięciem i stresem?
 • Żałoba i ból po stracie osoby bliskiej – grupa samopomocowa.
 • Zdrowa relacja z jedzeniem. Jak nie zajadać problemów?
 • Jak radzić sobie z konfliktami w relacjach?

Zgłoszenia

Zapisy na spotkania z psychologiem odbywają się przez biuro projektu. Spotkania mogą być indywidualne lub grupowe.

Podczas spotkania możesz skorzystać z pomocy tłumacza, jeśli jest taka potrzeba.

Terminy i miejsce realizacji

Spotkania odbywają się w punkcie wsparcia projektu (budynek OHP – Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1) oraz siedzibie Stowarzyszenia (Zielona Góra, ul. Prosta 74)

 • terminy zajęć z Dorotą Tyliszczak – poniedziałki i wtorki  po wcześniejszym umówieniu 
 • terminy zajęć z Yuliią Kulichenko – poniedziałki 10.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu

Prowadząca

Dorota Tyliszczak – mgr psychologii, psychodietetyczka, mgr nauk o rodzinie. Specjalizuje się w psychologii jedzenia, pracuje z młodzieżą w zielonogórskim liceum oraz we własnym gabinecie.

Yuliia Kulichenko – psycholog pracujący w języku ukraińskim 

„Jestem migrantką z Ukrainy. Mieszkam we Wrocławiu z mężem i dwiema córkami. Jako psycholog pracuję od 2014 roku, rozpoczęłam pracę z migrantami w Fundacji Charytatywnej Caritas w mieście Dniepr.
Praca składała się z sesji grupowych, konsultacji indywidualnych oraz organizacji imprez integracyjnych. Zajmuję się wszystkimi zagadnieniami migracji, poczucia własnej wartości i samorealizacji, relacji rodzinnych i rodzic-dziecko, trudnych zagadnień dorastania, poradnictwa zawodowego dla młodzieży, poradnictwa kryzysowego w trudnych sytuacjach życiowych”.

Kontakt

Informacja i zgłoszenia udziału w projekcie:

tel. +48 573 134 866 | email: kontakt@dlarodziny.zgora.pl 

Specjalista ds. organizacyjnych:

Paulina Olichwer
tel. +48 607 730 096paulina@dlarodziny.zgora.pl 

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Zajęcia są realizowane i finansowane w ramach projektu Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Skip to content