Psychoterapia

dla tych, którzy chcą sobie lepiej radzić w codzienności

bezpłatne spotkania

Projekt zakończony
Projekt był realizowany od sierpnia 2022 do grudnia 2023

Spotkania z psychoterapeutą dla tych, którzy:

 • chcą lepiej radzić sobie w codzienności
 • czują rozdźwięk między tym jak żyją, a jak chcieliby żyć
 • chcą lepiej radzić sobie ze złością, smutkiem, lękiem 
 • odczuwają smutek, który jest dla nich trudny do uniesienia
 • mają trudności w wyznaczaniu lub osiąganiu swoich celów 

Cele i idea

Celem psychoterapii jest satysfakcjonująca zmiana (np. lepsze radzenie sobie w codzienności, większa spójność swoich pragnień i decyzji, życie „głębiej i bardziej” w zgodzie ze sobą). W spotkaniach terapeutycznych proces zmiany dokonuje się poprzez autentyczną relację, dzięki której możliwe jest budowanie świadomości klienta (kim jest, czego potrzebuje i dokąd zmierza), wzmacnianie klienta i pomoc mu w znalezieniu przez niego jego własnych rozwiązań i odkryciu wartości we wpływie klienta na kształtowanie swojego życia. W procesie cenna jest dla mnie zarówno przestrzeń do zmiany, jak i wolność wyboru i decyzji klienta,  na jaką zmianę się decyduje i jakie znaczenie w swoim życiu jej nadaje.
 
Przykładowe tematy spotkań
 • Droga z napięcia do ulgi, ze stresu do akceptacji.
 • Jak pracować z własnym lękiem?
 • Jak mierzyć się ze złością swoją i innych?
 • Co zrobić ze smutkiem? 
 • Jak lepiej komunikować się z innymi? (okazując szacunek rozmówcy i uwzględniając swoje granice)
 • Jak być przyjacielem dla siebie i dla tych, na których Ci zależy?
 • Jak okazywać miłość i rozwijać relację?
Spotkania z Liudmiłą Kovalenko

Konsultacje psychologiczne: praca psychologiczna z dorosłymi; psychologia dzieci i nastolatków; psychoedukacja dla rodziców.

Problemy u dorosłych, z którymi pracuję:

 • kryzysy, w tym kryzys wieku średniego;
 • apatia, stany depresyjne i stany trwogi;
 • lęki, w tym lęk przed śmiercią
 • agresja, impulsywność;
 • problemy w relacjach małżeńskich, rodzinnych, z dziećmi;
 • obniżona samoocena;
 • wypalenie zawodowe, zmiana zawodu.

Problemy u dzieci i nastolatków, z którymi pracuję:

 • lęki, trwoga, koszmary senne, zmartwienia;
 • agresywne zachowanie, kaprysy, zuchwałość;
 • zamknięcie się w sobie, wstydliwość, wrażliwość;
 • zmiana w zachowaniu;
 • adaptacja i socjalizacja;
 • niechęć do nauki, chodzenia do szkoły;
 • uzależnienie od portali społecznościowych oraz brak ciekawości świata;
 • nagłe zmiany charakteru;
 • przeżywanie żalu i straty.

Jak wygląda praca z dziećmi i nastolatkami?

 1. Diagnoza stanu psychologicznego, na podstawie której określa się portret psychologiczny. Portret psychologiczny opisuje cechy charakteru, rozwoju, stanu emocjonalnego, zachowania, komunikowania się, samooceny oraz ujawnia potrzeby dziecka.
 2. Spotkanie z rodzicami lub opiekunami w celu omówienia dalszej pracy z dzieckiem lub nastolatkiem z uwzględnieniem problemów i potrzeb, które zostały rozpoznane w trakcie diagnozy.
 3. Praca z dzieckiem lub nastolatkiem w celu rozwiązania problemu.
 4. Konsultacje dla rodziców lub opiekunów w celu rozwoju i wsparcia dobrych relacji w rodzinie, udzielanie rad dotyczących reagowania na zmiany rozwojowe lub zachowanie ich dzieci.

Zgłoszenia

Zapisy na spotkania z psychoterapeutą odbywają się przez biuro projektu. Spotkania mogą być indywidualne lub grupowe (4-10 osób).

Podczas spotkania możesz skorzystać z pomocy tłumacza, jeśli jest taka potrzeba.

Terminy i miejsce realizacji

Spotkania odbywają się w punkcie wsparcia projektu (budynek OHP – Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1) oraz siedzibie Stowarzyszenia (Zielona Góra, ul. Prosta 47)

 • terminy zajęć z Liudmylą Kovalenko – poniedziałki 15.00-20.00 po wcześniejszym umówieniu
 • terminy zajęć z Elżbietą Kozakiewicz – środy 10.30-13.30 po wcześniejszym umówieniu 
 • terminy zajęć z Dawidem Juszczyszynem – czwartki 11.00-13.00 po wcześniejszym umówieniu 

Prowadzący

Liudmyla Kovalenko – praktykujący psycholog, terapeuta Gestalt. Prowadzi spotkania w języku ukraińskim.

Wykształcenie: wyższe psychologiczne, certyfikowany terapeuta Gestalt. Specjalizuję się w problematyce kryzysu wieku oraz w pracy z dziećmi i nastolatkami. Mam ponad 4-letnie doświadczenie.

Elżbieta Kozakiewicz psychoterapeuta pracującym w nurcie integratywnym, co oznacza że w kontakcie z klientem korzysta z osiągnięć różnych szkół psychoterapeutycznych, w zależności od tego z jakim problemem przychodzi człowiek szukający pomocy.

Wykształcenie psychoterapeutyczne zdobyła w czteroletnim Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie które jest członkiem Europejskiego Ruchu Chrześcijańskiej Antropologii, Psychologii i Psychoterapii oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integratywnej. Pracuje pod stałą superwizją w nurcie ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Terapia Psychodynamiczna).

Dawid Juszczyszyn psychoterapeuta systemowy  

Kontakt

Informacja i zgłoszenia udziału w projekcie:

tel. +48 573 134 866 | email: kontakt@dlarodziny.zgora.pl 

Specjalista ds. organizacyjnych:

Paulina Olichwer
tel. +48 607 730 096paulina@dlarodziny.zgora.pl 

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Zajęcia są realizowane i finansowane w ramach projektu Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Skip to content