Porady prawne

skierowane do obywateli Ukrainy i Polski

bezpłatne porady prawne

Projekt zakończony
Projekt był realizowany od sierpnia 2022 do grudnia 2023

Nadrzędnym celem porad prawnych jest szerzenie wiedzy prawniczej w społeczeństwie oraz pomoc osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna w postaci porad prawnych świadczona jest z zakresu:

  • prawa pracy,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • prawa konsumenckiego.

Celem porad prawnych z zakresu prawa pracy jest pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z rynkiem pracy, zasiłkiem macierzyńskim oraz umowami cywilnoprawnymi.

Celem porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego jest pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad małoletnimi dziećmi, wykonywaniem kontaktów rodziców z dziećmi oraz alimentami.

Celem porad prawnych z zakresu prawa konsumenckiego jest pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych ze sporami reklamacyjnymi (rękojmia, gwarancja) i zwrotem konsumenckim.

Zgłoszenia

Zapisy na porady prawne odbywają się w biurze projektu.

Uwaga:

  • Przed udzieleniem porady prawnej należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO. Brak przedmiotowej zgody, skutkuje odmową udzielenia porady prawnej.
  • Porady prawne nie obejmują występowania przed sądami powszechnymi oraz innymi organami.

Terminy i miejsce realizacji

Spotkania odbywają się w punkcie wsparcia projektu (budynek OHP – Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1).

Terminy spotkań: czwartki godz. 15.00-20.00 po wcześniejszym umówieniu.

Prowadzący

Porad prawnych udzielają adwokat Małgorzata Pańczyk oraz adwokat Aleksandra Patora z Kancelarii PNS Adwokaci w Zielonej Górze.

Kontakt

Informacja i zgłoszenia udziału w projekcie:

tel. +48 573 134 866 | email: kontakt@dlarodziny.zgora.pl 

Specjalista ds. organizacyjnych:

Paulina Olichwer
tel. +48 607 730 096paulina@dlarodziny.zgora.pl 

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Zajęcia są realizowane i finansowane w ramach projektu Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Skip to content