wróć do aktualności

MIEJSCE SPOTKANIA– pierwsza połowa 2023 roku za nami!

Nadrzędnym celem naszych działań i zajęć jest integracja w społeczeństwie cudzoziemców przybyłych do Polski poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego.  Cel ten realizujemy poprzez wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

BIURO PROJEKTU

mieści się w budynku OHP przy ul. Zamenhofa 1 i obsługiwane jest przez Paulinę i Martę, które zarządzają projektem oraz tłumaczki – Yuliię, Nataliię, Oksanę i Irynę , bez których nie udałoby się nam dotrzeć do odbiorców działań z Ukrainy.

PORADY PRAWNE indywidualne lub grupowe udzielane są przez adwokat Małgorzatę Pańczyk.

Poradnictwo prawne  realizowane jest w biurze projektu Miejsce Spotkania co do zasady w czwartki w godz. 15 – 20. W dalszym ciągu cieszy się zainteresowaniem. Udało nam się zorganizować również dwa szkolenia: na temat legalizacji
pobytu cudzoziemców, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem (było około 40 osób) oraz spotkanie informacyjne: Przyjazne środowisko – integracja, jedność wsparcie we współpracy z Caritas Diecezjalną. Zakres poradnictwa to w dalszym ciągu kwestie pobytowe, wstrzymanie wypłaty 500+ dla Ukraińców, prawo rodzinne, np. zaprzeczenie ojcostwa, zasiłki, możliwość wyjazdu i ponownego wjazdu. Planujemy kolejne spotkania dla grup nt. umowy najmu mieszkania i wniosku o stwierdzenie niepełnosprawności.

Małgorzata Pańczyk

Szacowaliśmy, że z pomocy prawnej przez cały okres projektu skorzysta 100 os., obecnie skorzystały 123 os.

INDYWIDUALNE I GRUPOWE PORADY PSYCHOLOGICZNE DLA CUDZOZIEMCÓW I OBYWATELI POLSKI prowadzą psycholożki Dorota Tyliszczak i Yuliia Kulichenko

W ramach zajęć poradnictwo specjalistyczne psychologiczne przeprowadzam konsultacje indywidualne dla Polaków i osób o innej narodowości pod warunkiem, że ich język polski jest na poziomie komunikatywnym. Spotkania mają charakter pogłębionego wsparcia emocjonalnego w obliczu różnych życiowych kryzysów.
Ciekawym aspektem realizacji projektu jest objęcie przeze mnie całościowym wsparciem firmy produkcyjnej “Bartex” w Żaganiu, która w dziale produkcji zatrudnia głównie obcokrajowców. Specjalistyczna pomoc firmie polega na konsultacjach dla osób ze szczebla menadżerskiego oraz osób z produkcji. Spotkania grupowe dla pracowników z Ukrainy, Nepalu i Tajlandii pokazały realia ich życia i pracy w Polsce, trudności z jakimi się spotykają, jak również radość związaną z pracą, dzięki, której mogą utrzymywać swoje rodziny za granicą. Spotkania z polskim zespołem zarządzającym polegały na wsparciu w obliczu zarządzania wielokulturowym zespołem pracowników. W planach mam jeszcze spotkanie z zarządem firmy w celu przekazania wniosków po spotkaniu z osobami na różnych szczeblach firmy.
Dorota Tyliszczak

Opis zajęć z Yuliią w przygotowaniu

Szacowaliśmy, że z pomocy psychologicznej przez cały okres projektu skorzysta 100 os., obecnie skorzystało 227 os.

GRUPA WSPARCIA I ZAJĘCIA ROZWOJOWE DLA KOBIET zostały połączone z poradami psychologicznymi, których udziela Yuliia Kulichenko.

Szacowaliśmy, że z zajęć przez cały okres projektu skorzysta 20 os., obecnie skorzystało 27 os.

PSYCHOTERAPIA DLA CUDZOZIEMCÓW I OBYWATELI POLSKI prowadzona jest przez 3 psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach – Gestalt z Liudmylą Kovalenko, integratywnym z Elżbietą Kozakiewicz i systemowym z Dawidem Juszczyszynem

W ciągu 5 miesięcy pracy otrzymałam różne apele od ludzi z różnych środowisk i grup wiekowych. Zgłaszano do mnie problemy związane ze stresem, lękiem, depresją, konfliktami międzyludzkimi, zaburzonym poczuciem własnej wartości, relacjami, kwestiami samorozwoju i rozwoju osobistego. Jednocześnie możliwe było prowadzenie zajęć grupowych z młodzieżą na temat orientacji zawodowej. Celem tych sesji była pomoc nastolatkom w zrozumieniu ich zainteresowań, potencjału i wartości oraz pomoc w dokonywaniu świadomych wyborów dotyczących przyszłej działalności zawodowej. W ramach pracy grupowej z młodzieżą prowadziłem różne zajęcia, takie jak ćwiczenia autoanalizy, gry fabularne, dyskusje, interakcje z profesjonalistami z różnych dziedzin działalności itp. Podczas tych spotkań nastolatki otrzymywały wsparcie, konkretne rady i narzędzia do dokonywania świadomych wyborów dotyczących ich przyszłej kariery zawodowej. Udana praca z grupą nastolatków na temat poradnictwa zawodowego polegała na stworzeniu sprzyjającej i otwartej atmosfery, w której nastolatki miały możliwość dzielenia się swoimi marzeniami, dyskutowania o potrzebach i uczuciach oraz eksperymentowania z różnymi ścieżkami kariery. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego członka grupy oraz zastosowaniu aktywnych metod uczenia się, nastolatkom udało się zrozumieć ich potrzeby i możliwości, a także nabyli umiejętności samostanowienia i planowania kariery. Wszystko to przyczyniło się do tego, że nastolatki uzyskały jaśniejsze wyobrażenie o swoich celach zawodowych i sposobach osiągnięcia sukcesu, a także usłyszały wsparcie i motywację do dalszego rozwoju w wybranej dziedzinie.

Liudmyla Kovalenko

W ramach projektu przeprowadziłam 48 godzin konsultacji indywidualnych psychoterapeutycznych. Pracowałam z 5 osobami, około 10 spotkań na osobę. Były to głównie spotkania o charakterze wspierającym, dotyczyły problemów osobistych związanych m.in. z trudnościami wynikającymi z pracy charytatywnej i pomocowej na rzecz uchodźców z Ukrainy. Sama sytuacja wojny na Ukrainie w wielu osobach wywołała stany lękowe, ale jednocześnie zmobilizowała do chęci niesienia pomocy. Praca na rzecz innych ludzi, obcych sobie, wymaga poświęcenia i samozaparcia, często rezygnacji z własnego dobra, na rzecz potrzebujących. Konsultacje psychoterapeutyczne miały na celu poprawę jakości życia w sferze emocjonalnej i psychicznej oraz wzmacniania zasobów osobistych. Dotyczyły również osobistych problemów rodzinnych, zawodowych i zdrowotnych.

Elżbieta Kozakiewicz

Udzielam wsparcia w kontakcie indywidualnym osobom znajdującym się w dużym kryzysie emocjonalnym i życiowym. Była to terapia udzielana w nurcie systemowym – poprzedzona zawsze wstępnymi konsultacjami, które umożliwiły wgląd w sytuację i postawienie wstępnej diagnozy. Proces terapii przebiegał harmonijnie i prawidłowo, dzięki czemu zachowana była ciągłość regularnych spotkań. Osoby korzystające ze wsparcia ceniły sobie mój profesjonalizm, spokój oraz poczucie bezpieczeństwa podczas spotkań. Osoby korzystające z terapii wprowadzały ważne zmiany, dzięki czemu widoczne były efekty mojej pracy.

Dawid Juszczyszyn

Szacowaliśmy, że z pomocy psychoterapeutycznej przez cały okres projektu skorzysta 100 os., obecnie skorzystało 68 os.

GRUPY WSPARCIA I ZAJĘCIA ROZWOJOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „MAM TĘ MOC” to spotkania z pedagożkami Pauliną Olichwer i Sylwią Błażejczak

Zajęcia dla dzieci odbywały się we wtorki. Uczestniczyły w nich dzieci w wieku szkolnym i kilkoro w wieku przedszkolnym (przeważnie razem ze starszym rodzeństwem), głównie z Ukrainy. Zajęcia miały na celu rozwijanie postawy otwartości na innych (także innej narodowości), empatii, ograniczenia lęków związanych z kontaktami rówieśniczymi, wzmacniania kompetencji społecznych, rozwijania umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami – lękiem, złością, stresem. Uczyły nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych, wzmacniały poczucie sprawstwa. Celem zajęć było także poszukiwanie sposobów skutecznego uczenia się, budowania pozytywnego obrazu siebie, wyrażania własnych przeżyć, uczuć i potrzeb, a także rozwój wyobraźni i kreatywności. Zajęcia obejmowały różne formy kreatywności – plastyczne, sportowe, relaksacyjne. Często były związane z różnymi wydarzeniami „z kalendarza” tj.: święta wielkanocne, dzień matki, dzień dziecka. Zajęcia odbywały się w siedzibie OHP w Zielonej Górze. W czerwcu odbyły się również zajęcia dla uczniów z Ukrainy (klasa przygotowawcza) w Ekologicznym Liceum Ogólnokształcącym – tematyka tych zajęć obejmowała rozpoznawanie swojego potencjału, wspieranie swoich mocnych stron, wzmacniania kompetencji społecznych.

Sylwia Błażejczak

Zajęcia integracyjne dla dzieci odbywały się w każdą środę w godzinach 16-19, brała w nich udział grupa 10-15 dzieci dzieci w wieku szkolnym z Polski i Ukrainy, które chciały spędzić interesujący czas z rówieśnikami, poznając się wzajemnie . Podczas cotygodniowych zajęć grupowych pod hasłem „Mam tę MOC” uczestnicy zajęć poprzez zabawy i zajęcia tematyczne mieli możliwość rozwijania w sobie postawy otwartości na innych (także innej narodowości), empatii, ograniczenia lęków związanych z kontaktami rówieśniczymi, wzmacniania kompetencji społecznych, rozwijania umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych, wzmocnienia wiary we własne możliwości, budowania pozytywnego obrazu siebie, rozwoju wyobraźni i kreatywności. Dla dzieci z Ukrainy zajęcia były doskonałym sposobem na integrację w nowym środowisku rówieśniczym, a także naturalną stymulacją w nauce języka polskiego.

Paulina Olichwer

Szacowaliśmy, że z zajęć dla dzieci i młodzieży przez cały okres projektu skorzysta 40 os., obecnie skorzystały 154 os.

GRUPĘ WSPARCIA I ZAJĘCIA ROZWOJOWE DLA OSÓB POMAGAJĄCYM CUDZOZIEMCOM  prowadzi trenerka i socjoterapeutka Marta Cielińska-Idziak

To spotkania, podczas których dbamy o siebie nawzajem w trudnym ale i niezwykle cennym doświadczeniu niesienia pomoc innym ludziom. To czas na plany i podsumowania ale przede wszystkim superwizje i stawianie czoła wyzwaniom, które stają przed każdym, dla kogo los „drugiego” nie jest obojętny. Spotykamy się 2 razy w miesiącu nawet w wakacje 😊

Marta Cielińska-Idziak

Szacowaliśmy, że z zajęć przez cały okres projektu skorzysta 20 os., obecnie skorzystały 33 os.

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW odbywa się w grupach łączonych wg kryteriów wieku oraz znajomości języka. W projekcie pracują 4 nauczycielki języka polskiego – Paulina Olichwer, Nataliia Zotova, Alicja Katrycz i Monika Kaczor

Zajęcia były realizowane w większości spotkań przy pełnym składzie grupy. Kurs miał charakter podręcznikowy, co wprowadzało porządek w nauczaniu języka. Zapewnienie materiałów dydaktycznych (pięknie przygotowanych przez Julię) ułatwiało prowadzenie zajęć. Ważne są precyzyjne informacje dla grup do ćwiczeń – co mają robić. Tematy podręcznikowe były rozszerzane o zagadnienia komunikacyjne przydatne na co dzień, rozmowy – prowadzone językiem włączającym (inkluzyjnym), zachęcającym do współpracy. Konieczne było  wprowadzenie różnorodności w sposobie prowadzenia zajęć i stosowania różnych technik – prezentacja, ćwiczenia, wypowiedź ustna. Wyzwaniem jest aktywizowanie uczestników zajęć. Moim zdaniem, grupa się zżyła i dobrze się czuje ze sobą. Możliwość zrobienia kawy/ herbaty też buduje atmosferę.

Monika Kaczor

Kurs był prowadzony na poziomie A1 (podręcznik Hurra!!! Po polsku 1). Rozwijaliśmy wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczną, mówienie oraz pisanie. Wspólnie tworzyliśmy przyjazny klimat w grupie. Studenci wyrazili chęć kontynuowania kursu i doszli do wniosku, że język polski jest pierwszym i najważniejszym krokiem do zintegrowania Ukraińców z polskim społeczeństwem.

Nataliia Zotova

W ramach projektu „Miejsce spotkania” od lutego do czerwca 2023 roku odbywały się zajęcia z języka polskiego dla dzieci z Ukrainy. Celem zajęć było podnoszenie sprawności językowej uczniów i młodzieży w wieku szkolnym, głównie poprzez zdobycie przez dzieci  praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. W trakcie zajęć ćwiczyliśmy poprawne budowanie zdań, naukę słownictwa według bloków tematycznych oraz umiejętność odpowiedniego formułowania myśli w zależności od sytuacji komunikacyjnej. Każdy uczestnik zajęć otrzymał pamiątkowy dyplom.

Alicja Katrycz

Opis zajęć z Pauliną Olichwer w przygotowaniu

Szacowaliśmy, że z nauki języka przez cały okres projektu skorzysta 90 os., obecnie skorzystało 240 os.

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA UCZNIÓW Z PLACÓWEK, DO KTÓRYCH UCZĘSZCZAJĄ CUDZOZIEMCY prowadzi socjoterapeutka Marta Cielińska-Idziak wspierana przez tłumaczkę Yuliię Yemsenko-Voron

Od marca do czerwca 2023 odbyły się 23 spotkania z uczniami i ich wychowawcami, nauczycielami i pedagogami, którzy przybyli do nas z SP15, ZE7, SP6, SP10, ZE1 i Szkoły muzycznej. Podczas zajęć mamy dużo czasu na lepsze poznanie siebie samego oraz innych – kolegów, koleżanek i nauczycieli. Możemy zmierzyć się ze znajomością języka ukraińskiego 😉 oraz geografii Polski i Ukrainy, a także wziąć udział w zabawach i ćwiczeniach zespołowych i przećwiczyć zasady fair play. To czas spędzony w dobrej i rozwojowej atmosferze.

Marta Cielińska-Idziak

Szacowaliśmy, że z zajęć dla klas przez cały okres projektu skorzysta 500 os., obecnie skorzystało 880 os.

WARSZTATY OTWARTE DLA NAUCZYCIELI i RODZICÓW UCZNIÓW Z PLACÓWEK, DO KTÓRYCH UCZĘSZCZAJĄ CUDZOZIEMCY

W tym roku 40 godzin szkoleń otwartych stanowiła II część Szkoły dla rodziców i wychowawców, prowadzona przez trenerkę Jolantę Radczyc.

Od kwietnia do czerwca 2023 realizowano warsztaty otwarte dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych pt. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. II Rodzeństwo bez rywalizacji, w których uczestniczyło dwunastu profesjonalistów (pedagogów i psychologów) z różnych placówek oświatowych. Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest kierowany do rodziców i wychowawców oraz profesjonalistów, którzy pracują z rodzicami i chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Celem programu jest zwiększenie umiejętności wychowawczych beneficjentów oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/ wychowawców na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci młodzieży. Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców był realizowany zgodnie ze standardami, w formie 10 warsztatów psychoedukacyjnych (w sumie 40 godzin dydaktycznych). Zajęcia zawierały krótkie omówienia tematów, a przede wszystkim ćwiczenia (np. dramy), debaty, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa. Cennym elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności.  Część II programu uczy budowania relacji między dziećmi (rodzeństwem) Tematyka zajęć obejmuje: naukę radzenia sobie z trudnymi uczuciami dzieci (np. zazdrością między rodzeństwem) i sposobów interwencji w sytuacjach kłótni i konfliktów między dziećmi. Uczestnicy doskonalą umiejętności wzbudzania ducha współpracy zamiast rywalizacji, unikania porównywania rodzeństwa i wpisywania w role, zgłębiają temat sprawiedliwości. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne dla realizatorów: – Szkoła dla rodziców i wychowawców, część II, materiały dla prowadzących zajęcia, J. Sakowska, E. Puchała,  CMPPP, Warszawa 2008 i Zeszyt metodyczny nr 10 Szkoła dla rodziców i wychowawców, część II, niezbędnik dla uczestników warsztatów, J. Basistowa, A. Zajc, K. Zawadzka, CMPPP, Warszawa 2009.

Jolanta Radczyc

Szacowaliśmy, że ze szkoleń otwartych przez cały okres projektu skorzysta ok 150 os., obecnie skorzystało 29 os., co wynika ze specyfiki zaproponowanych warsztatów, które stanowiły cykl spotkań.

WARSZTATY I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

Tematy szkoleń i prowadzący zajęcia wybierani są po omówieniu potrzeb placówki z dyrekcja i nauczycielami. W 2023 roku przeprowadzono jedno szkolenie na temat wykorzystania neuronauk w pracy w zespole wielokulturowym. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół nr 7 w Zielonej Górze – Starym Kisielinie.

Szacowaliśmy, że ze szkoleń przez cały okres projektu skorzysta ok  560 os., obecnie skorzystało 220 os.

PÓŁKOLONIE to czas beztroski, zabawy i radości pod opieką kompetentnych i empatycznych wychowawczyń 😊

Zima 2023 – https://dlarodziny.zgora.pl/polkolonie-zimowe-2023-podsumowanie/

Lato 2023 – https://dlarodziny.zgora.pl/polkolonie-07-2023/

Szacowaliśmy, że z półkolonii przez cały okres projektu skorzysta 90 os., obecnie skorzystało 180 os.

PODSUMOWANIE

Dotychczas z oferty projektu skorzystało 2174 os, w tym 1160 os. to cudzoziemcy.

Serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę odbiorców i realizatorów naszych zajęć! Dobrze, że jesteście 😊

MIEJSCE SPOTKANIA to projekt objęty umową: Umowa DRP-X/130/MA/2022 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Zajęcia są realizowane i finansowane w ramach projektu Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Skip to content