Zajęcia integracyjne dla uczniów

z placówek, do których uczęszczają cudzoziemcy

bezpłatne zajęcia dla uczniów

Projekt zakończony
Projekt był realizowany od sierpnia 2022 do grudnia 2023

Integracja to proces scalania, łączenia poszczególnych części w całość.  Do udziału w procesie tworzenia z poszczególnych jednostek zgranego i dobrze działającego zespołu zapraszamy klasy szkolne, w których uczą się dzieci z Polski i zagranicy.

Cele i idea:

Integracja to punkt wyjścia do budowania poprawnych i trwałych relacji międzyludzkich. Jest ważna także dlatego, że nie uczymy się od ludzi i z ludźmi, których nie lubimy. Jeśli kogoś nie lubimy, to skupiamy się na tym, żeby przetrwać, a nie na uczeniu się i zabawie. Jednak, żeby kogoś polubić, to trzeba go choć trochę poznać. I właśnie na poznawaniu się oraz integrowaniu bądź reintegrowaniu (bo to kolejny rok razem w tym zespole klasowym) będzie nam upływał czas na tych warsztatach.

Zgłoszenia

Zgłoszenia zespołu klasowego do udziału w zajęciach integracyjnych mogą dokonać Szkoły, do których uczęszczają cudzoziemcy za pośrednictwem biura projektu.

Liczba warsztatów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia szkoły [pobierz]

Zanim zgłosisz udział swoich uczniów w zajęciach, ustal termin z biurem projektu.

Terminy i miejsce realizacji

Zajęcia trwają 6 godzin lekcyjnych, odbywają się w punkcie wsparcia projektu (budynek OHP – Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1).

Terminy zajęć z Martą Cielińską-Idziak ustalane są bezpośrednio ze szkołą zgłaszającą uczniów na zajęcia.

Prowadzący

Zajęcia prowadzi Marta Cielińska-Idziak – trenerka, nauczycielka, socjoterapeutka, coach, menadżer personalny, współautorka projektu.

Jej zawodową pasją jest wspieranie ludzi w odkrywaniu i wzmacnianiu własnego potencjału oraz wykorzystywaniu go w osobistym rozwoju.

Kontakt

Informacja i zgłoszenia udziału w projekcie:

tel. +48 573 134 866 | email: kontakt@dlarodziny.zgora.pl 

Specjalista ds. organizacyjnych:

Paulina Olichwer
tel. +48 607 730 096paulina@dlarodziny.zgora.pl 

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Zajęcia są realizowane i finansowane w ramach projektu Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Skip to content