GRUPY WSPARCIA I WARSZTATY EDUKACYJNO-ROZWOJOWE

dla osób pomagających cudzoziemcom

bezpłatne zajęcia dla pomagających

Projekt zakończony
Projekt był realizowany od sierpnia 2022 do grudnia 2023

Grupa wsparcia i zajęcia rozwojowe są skierowane przede wszystkim do tłumaczy, wolontariuszy, trenerów, terapeutów, nauczycieli, rodzin, przedstawicieli organizacji i placówek pomagających cudzoziemcom. Ta grupa wsparcia to cykliczne spotkania dla „pomagaczy” – ludzi, którzy, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym w bardzo różny sposób działają na rzecz cudzoziemców. 

Cele i idea:

Spotkania grupy kierowane są  przede wszystkim do osób tworzących „Miejsce spotkania”, czyli działających w naszym projekcie. Podczas spotkań chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w obszarze wspierania cudzoziemców, brać tę wiedzę i doświadczenie od innych, inspirować się wzajemne i wspierać w trudnościach, a nade wszystko zarażać ideą mądrego i bezpiecznego pomagania!

Zgłoszenia

Jeśli bliskie są Ci nasze cele i chcesz do nas dołączyć, to zapraszamy do kontaktu przez biuro projektu.

Co dwóch „pomagaczy” to nie jeden! A co dopiero cała grupa!

Terminy i miejsce realizacji

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w punkcie wsparcia projektu (budynek OHP – Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1).

  • terminy zajęć z Martą Cielińską-Idziak – ustalane z uczestnikami zajęć 

Prowadzący

Zajęcia prowadzi Marta Cielińska-Idziak – trenerka, nauczycielka, socjoterapeutka, coach, menadżer personalny, współautorka projektu.

Jej zawodową pasją jest wspieranie ludzi w odkrywaniu i wzmacnianiu własnego potencjału oraz wykorzystywaniu go w osobistym rozwoju.

Kontakt

Informacja i zgłoszenia udziału w projekcie:

tel. +48 573 134 866 | email: kontakt@dlarodziny.zgora.pl 

Specjalista ds. organizacyjnych:

Paulina Olichwer
tel. +48 607 730 096paulina@dlarodziny.zgora.pl 

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Zajęcia są realizowane i finansowane w ramach projektu Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Skip to content