wróć do aktualności

Miejsce Spotkanie 2022/2023 to już historia, ale jak piękna!

W grudniu 2023 roku zakończyliśmy działania realizowane w ramach rządowego projektu integracji cudzoziemców w naszym kraju pn. Razem Możemy Więcej. Rozpoczynając projekt w sierpniu 2022 roku mieliśmy sporo obaw o frekwencję i gotowość do skorzystania z przygotowanej oferty porad, grup wsparcia i zajęć edukacyjno-integracyjnych. Założyliśmy nieśmiało, że w projekcie udział weźmie min. 175 cudzoziemców…

To co działo się przez ostatnie półtora roku przerosło nasze wskaźniki, potrzeby, oczekiwania, a nawet marzenia.

13 ofert wsparcia – porady prawne i psychologiczne, psychoterapia, grupy wsparcia i zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży, grupa wsparcia i zajęcia rozwojowe dla kobiet, dla osób pomagającym cudzoziemcom, nauka języka polskiego dla cudzoziemców, zajęcia integracyjne dla uczniów, warsztaty otwarte i szkolenia dla nauczycieli, pracowników placówek edukacyjnych oraz rodziców, półkolonie, biuro projektu i tłumaczenia.

16 miesięcy działań – sierpień 2022 – grudzień 2023.

20 realizatorów projektu – Małgosia, Dorota, Yuliia, Liudmyla,  Ela, Dawid, Paulina, Sylwia, Marta, Nataliia, Ala, Monika, Jola, Oksana, Irena, Yuliia, Ania, Mikołaj, Angelika, Michalina.

3 199 osób korzystających z oferty – uczestnikami zajęć byli Polacy i cudzoziemcy, głównie nasi Goście z Ukrainy, dzieci, młodzież (poniżej 18 lat – 1980 os.) i dorośli, kobiety i mężczyźni (powyżej 18 lat – 1219 os.). W zajęciach udział brali uczestnicy indywidualni oraz całe zespoły klasowe i rady pedagogiczne. To w sumie 3199 osób, w tym min. 50% to cudzoziemcy – 1757 os. (w tym Ukraińcy przybyli do Polski po 24.02.2022 – 1445 os.).

1 207 185 zł – budżet na zajęcia realizowane i finansowane w ramach projektu Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Niekończąca się ilość podziękowań, wdzięczności, wzruszeń, nowych znajomości i wspólnych planów na przyszłość – wszystko co się zadziało było nie tylko potrzebne, ale także dobre, prawdziwe i piękne!

W Miejscu Spotkania Razem Możemy Więcej

Skip to content