30 maja 1960 roku mieszkańcy Zielonej Góry odważnie zaprotestowali przeciwko decyzji ówczesnych władz państwowych o odebraniu parafii pw. Św. Jadwigi tzw. Domu Katolickiego, w którym znajdowały się min. salki katechetyczne, gdzie nauczano religii, scena, na której wystawiano sztuki teatralne i organizowano koncerty. Dom ten był swego rodzaju ośrodkiem kultury katolickiej. W jego obronie wzięło udział ok. 5000 osób. Przez kilka godzin trwały starcia z milicją. Aresztowano 333 demonstrantów, z czego 185 osób osądzono i skazano na wyroki od 1 roku do 5 lat więzienia, a 47 osób zostały ukarane przez kolegia karno-administracyjne, kilkunastu uczniów relegowano ze szkół. Wydarzenia te były jednym z największych protestów społecznych w czasach PRL miedzy poznańskim czerwcem 1956 a grudniem 1970 roku.

„Wydarzenia Zielonogórskie w 1960 roku” red. Tadeusz Dzwonkowski Wydanie V poprawione i uzupełnione – Zielona Góra 2023

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Zielonej Górze przy współpracy ze Stowarzyszeniem dla Rodziny wydał po raz piąty książkę pod redakcją dra Tadeusza Dzwonkowskiego pt. „Wydarzenia Zielonogórskie w 1960 roku”. Celem tego projektu jest przede wszystkim przekazanie wiedzy o przyczynach, przebiegu i skutkach wydarzeń związanych z obroną Domu Katolickiego 30 maja 1960 r. oraz jej utrwalenie w świadomości mieszkańców Zielonej Góry i Województwa Lubuskiego, zwłaszcza młodego pokolenia. Pierwsza książka ukazała się w 1995 roku a kolejne wydania w 2010, 2017, 2018 roku.

Wznowiona książka jest uzupełniona i poszerzona o dodatkowy rozdział pt. „Przywracanie pamięci”, w którym autorzy przypominają, jakie działania podjęto na przestrzeni ostatnich 30 lat, aby wydobyć z zapomnienia, celowo przemilczane przez ówczesną władzę wydarzenia w Zielonej Górze. Złożyły się na ten proces  przywracania pamięci: opracowania naukowe, wydawnictwa albumowe, pomniki, tablice, konferencje, koncerty, widowiska i uroczyste obchody kolejnych rocznic.
W budowaniu tożsamości wspólnot lokalnych, najważniejszą rolę spełniają rodzina i przekaz rodzinny, opowiadanie rodzinnej historii, przekazywanie z pokolenia na pokolenie historii rodziny na tle historii swojego miejsca zamieszkania oraz szkoła w procesie nauczania historii w tym regionalnej i kształtowania postaw patriotycznych.

W tym zakresie pielęgnowania pamięci o ważnych wydarzeniach w 1960 roku Zielonej Górze zarówno w rodzinach, jak i szkole bardzo pomocna będzie wznowiona książka.

Karol Irmler

W działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy o historii naszego regionu włączyli się:

 • Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
 • Stowarzyszenie dla Rodziny
 • Poseł na Sejm RP Jerzy Materna
 • Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak
 • Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa
 • Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki
 • Fundacja ARP
 • Fundacja PGE
 • Fundacja PKO Banku Polskiego 
 • Grupa PZU – Sponsor Wydarzenia 
 • TVP3 Gorzów Wlkp.
 • Radio Zachód
 • Gazeta Lubuska
 • Gość Niedzielny
 • Tygodnik Katolicki Niedziela
 • Kwartalnik Civitas Christiana i portal e-civitas

Warto odwiedzić Serwis Gazety Lubuskiej o Wydarzeniach Zielonogórskich –
https://plus.gazetalubuska.pl/wydania/wydarzenia-zielonogorskie 

30 maja 2023 r. podczas miejskich obchodów rocznicowych wydawcy V wydania publikacji o Wydarzeniach Zielonogórskich przygotowali stanowisko i spotkanie autorskie nt. historii regionu i Wydarzeń Zielonogórskich, gdzie przekazywali mieszkańcom bezpłatne egzemplarze wznowionej publikacji. Po dedykacje i wpisy autorów ustawiła się długa kolejka, w której słychać było głosy wspomnień własnych i przekazów rodzinnych. Naocznych świadków tych Wydarzeń jest coraz mniej. Dlatego tym bardziej zależy nam na dotarciu z tą wiedzą o historii naszego regionu do kolejnych pokoleń.

Bezpłatne egzemplarze dla osób zainteresowanych publikacją dostępne są w:

*odbiór publikacji możliwy w godzinach pracy danej instytucji 

*liczba egzemplarzy ograniczona – wydrukowano 2 tys. szt. książki 

Publikacja została bezpłatnie przekazana do bibliotek publicznych i szkolnych z terenu województwa lubuskiego i można ją wypożyczać.

Plakat promujący V wydanie książki

Skip to content