Współpracujemy z różnymi instytucjami

Od pierwszych chwil projektowych działań spotkamy się z przedstawicielami instytucji miejskich i wojewódzkich. Staramy się w ten sposób dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących naszego wsparcia oraz zapewnić im jak najlepsze wsparcie.

  • 17.08 – spotkanie informacyjne z Przewodniczącym Rady Miasta Piotrem Barczakiem
  • 24-29 sierpnia – przekazanie materiałów informujących o działaniach zaplanowanych w projekcie Miejsce Spotkania do szkół podczas narad wizytatorów z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek województwa lubuskiego
  • 2.09 – spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Spraw Społecznych Jarosławem Skorulskim w sprawie cudzoziemców przyjętych do zielonogórskich szkół
  • 5 września – wysyłka maili do wszystkich szkół i innych placówek oświatowych z Zielonej Góry i okolic zapraszających do udziału w projekcie
  • 23.09 – spotkanie informacyjne z Prezydentem Miasta Januszem Kubickim
  • 27.09 – spotkanie z Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dariuszem Machem w sprawie aktualnej sytuacji cudzoziemców w Zielonej Górze
  • 6.10 – pozyskanie patronatu honorowego Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy na działania podejmowane w projekcie
  • 10.10 – spotkanie z Pełnomocnikiem ds. ochrony i bezpieczeństwa Waldemarem Michałowskim odpowiedzialnym za alokację cudzoziemców w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Zajęcia są realizowane i finansowane w ramach projektu Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Skip to content