Poradnictwo prawne

Uczestnicy coraz częściej korzystają z porad prawnych, które zapewniamy w naszym projekcie. Nasi prawnicy przewidują, że zapotrzebowanie na tego typu porady będzie coraz większe, ponieważ otworzą się nowe możliwości prawne.

Obywatele Ukrainy zwracali się z prośbą o poradę w zakresie:
– legalizacji pobytu tj. składania wniosków w zakresie pobytu czasowego,
– rejestracji auta,
– możliwości oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
– nostryfikacji dyplomów,
– zaciągania kredytów hipotecznych,
– wyrobienia paszportów,
– uzyskania pomocy socjalnej,
– możliwości podróżowania.

Obecnie obserwujemy wzrost zainteresowania uzyskiwaniem pomocy prawnej.  Prawdopodobnie zainteresowanie to będzie wzrastać w związku z możliwością składania wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy. Możliwość taka ma być dostępna niebawem.

Zajęcia są realizowane i finansowane w ramach projektu Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Skip to content