Miejsce Spotkania – podsumowanie działań w 2022 roku

Pierwszy etap realizacji projektu Miejsce Spotkania trwał od sierpnia do grudnia 2022 r. Przez tych kilka miesięcy zadziało się u nas dużo dobrych i wartościowych rzeczy!

Zob. szczegóły dotyczące projektu 

Pierwszym zadaniem, którego podjęliśmy się w ramach projektu była wakacyjna półkolonia dla 60 dzieci – więcej

Ponadto zrealizowaliśmy:

 • w ramach poradnictwa specjalistycznego – 62 godziny porad prawnych, 129 godzin spotkań z naszymi psychologami i 113 godzin psychoterapii dla cudzoziemców oraz Polaków, którzy potrzebowali takiego wsparcia czy konsultacji w kontekście cudzoziemców
 • 210 godzin zajęć z języka polskiego dla 5 grup cudzoziemców
 • 25 godzin warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i pracowników z 4 placówek oświatowych, do których uczęszczają lub w których pracują cudzoziemcy
 • 50 godzin warsztatów otwartych dla chętnych nauczycieli i pracowników placówek oświatowych oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych z oddziałami/klasami integracyjnymi i przygotowującymi dla cudzoziemców
 • 82 godziny zajęć w ramach grupy wsparcia i zajęć rozwojowych dla tłumaczy, wolontariuszy, trenerów, terapeutów, nauczycieli, rodzin, organizacji i placówek pomagających cudzoziemcom
 • 30 godzin spotkań w ramach grupy wsparcia i zajęć rozwojowych dla kobiet
 • 84 godziny zajęć dla 2 grup wsparcia dla dzieci i młodzieży
 • 114 godzin zajęć integracyjnych dla uczniów z 5 placówek, do których uczęszczają cudzoziemcy
 • Tłumaczenie w mowie i piśmie to zadanie realizowane przez nasze dwie tłumaczki, które towarzyszą nam i Wam w biurze oraz na zajęciach.

Więcej o zajęciach oraz fotorelację znajdziesz w naszych aktualnościach oraz na Facebooku

Uczestnikami naszych zajęć byli Polacy i cudzoziemcy, głównie nasi Goście z Ukrainy, dzieci, młodzież i dorośli, kobiety i mężczyźni, dziewczyny i chłopaki. W zajęciach udział brali uczestnicy indywidualni oraz całe zespoły klasowe i rady pedagogiczne. To w sumie ponad 1 000 osób, w tym min. 50% to cudzoziemcy.

Wszystkie zadania realizował zespół naszych specjalistów – 15 kompetentnych, zaangażowanych i lubiących ludzi ludzi 😊 a wśród nich:

 • Sylwia Błażejczak – pedagog i wychowawca podczas półkolonii
 • Marta Cielińska-Idziak – koordynatorka projektu i jego współautorka oraz trener, socjoterapeuta i kierownik półkolonii
 • Dawid Juszczyszyn – psychoterapeuta systemowy
 • Monika Kaczor – nauczyciel języka polskiego
 • Alicja Katrycz – nauczyciel języka polskiego i wychowawca podczas półkolonii
 • Liudmyla Kovalenko – psychoterapeutka Gestalt
 • Elżbieta Kozakiewicz – psychoterapeutka integratywna
 • Yuliia Kulichenko – psycholog i trener
 • Anna Mizdrak – wychowawca podczas półkolonii
 • Paulina Olichwer – specjalista ds. organizacyjnych i edukacji, współautorka projektu, prezeska Stowarzyszenia Dla Rodziny oraz pedagog, wychowawca podczas półkolonii i nauczyciel języka polskiego
 • Małgorzata Pańczyk – prawnik
 • Jolanta Radczyc – trener
 • Dorota Tyliszczak – psycholog
 • Yuliia Yemsenko-Voron – tłumaczka
 • Nataliia Zotova – tłumaczka, nauczycielka języka polskiego

Więcej o realizatorach zajęć w projekcie znajdziesz w opisach do poszczególnych ofert wsparcia.

Wszystkie zadania realizowane były w punkcie wsparcia przy ul. Zamenhofa 1 w Zielonej Górze (budynek OHP), gdzie mieści się biuro naszego projektu oraz sale do zajęć grupowych i spotkań indywidualnych, miejsca do zabaw i rekreacji, odpoczynku, nauki, rozmów. Drugi punkt spotkań terapeutycznych znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia dla Rodziny przy ul. Prostej 47 w Zielonej Górze. Oba punkty są nowocześnie wyposażone w rzeczy i sprzęty niezbędne do prowadzenia specjalistycznych zajęć oraz zarządzania projektem. Więcej na stronie z danymi kontaktowymi Kontakt

Naszymi działaniami zainteresowały się lokalne media. Dzięki temu mogliśmy dotrzeć do większej liczby odbiorców.

7 września spotkaliśmy się z Radiem Zachód – zobacz materiał

28 września na zajęcia integracyjne dla klas, które odbywają się w naszym punkcie wsparcia zawitał Łącznik Zielonogórski – zobacz materiał

7 października udzieliliśmy wywiadu dla Radia Zielona Góra zobacz materiał.

Od pierwszych chwil projektowych działań spotkaliśmy się z przedstawicielami instytucji miejskich i wojewódzkich. Staramy się w ten sposób dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących naszego wsparcia oraz zapewnić im jak najlepszą ofertę. Więcej  

W styczniu ruszamy z rekrutacją na zajęcia zaplanowane na 2023 rok.

I tym razem nasze działania zaczynamy od półkolonii – tym razem zimowej – którą zaplanowaliśmy od 30 stycznia do 3 lutego 2023 r. Szczegóły już wkrótce!

Zajęcia są realizowane i finansowane w ramach projektu Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Skip to content