wróć do aktualności

Koncert „Pamięć i Solidarność” | 24-02-2023

Pamięć i solidarność

Stowarzyszenie Dla Rodziny jest jednym z organizatorów koncertu Pamięć i Solidarność, który odbędzie się 24 lutego 2023 r. o godz. 12.00 w zielonogórskiej hali CRS. Wystąpią w nim: Rodzina Pospieszalskich, Krzysztof Cugowski, Krzysztof Iwaneczko, Mikołaj Kubicki „Meek”.

Idea koncertu, tradycyjnie poświęconego Żołnierzom II Konspiracji, którzy zyskali miano „Żołnierzy Wyklętych”, w tym roku nabiera wyjątkowej aktualności. Data koncertu – 24 lutego 2023 r., przypadająca w rocznicę rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej, militarnej agresji wobec naszego sąsiada, sprawia, że obok upamiętnienia bohaterów Antykomunistycznego Podziemia, chcemy wyrazić solidarność z obywatelami Ukrainy broniącymi niepodległości i integralności swojego kraju. Napaść Federacji Rosyjskiej ujawniła te same imperialne praktyki, których doświadczyła Polska po 1944 roku. Agresja, brutalna przemoc, gwałcenie wszelkich międzynarodowych traktatów, mają te same źródła i te same cele. W polityce rosyjskich przywódców, tych sprzed 8 dekad i tych obecnych, nie ma miejsca na niepodległe, suwerenne narody słowiańskie w ich otoczeniu. Polska wie co oznacza osamotnienie i walka z przeważającymi siłami agresora. Historia nauczyła Polaków, że „ruski mir” to zbrodnie na ludności cywilnej, przemoc, kłamstwo, kulturowa i cywilizacyjna zapaść. Dziś tej ponurej rzeczywistości doświadczają obywatele sąsiedniego kraju. Wspominając polskich bohaterów, którzy walczyli wobec przeważających sił wroga, najpierw z nadzieją na niepodległość, ale potem już tylko o godność, by umrzeć z bronią w ręku, chcemy wyrazić solidarność z walczącą dziś Ukrainą.  

Program koncertu zawierać będzie utwory nawiązujące wprost do walki o wolność, m.in. poświęcone Żołnierzom Wyklętym, ale też ukazujące dramat osamotnienia wobec zła i zachętę do ludzkiej solidarności. Dobór utworów i tekstów niesie metafizyczną refleksję o miłości do Ojczyzny, niezłomności, wojnie, o ofierze życia. Pragniemy ukazać cenę jaką zapłacili nasi bohaterowie walcząc o najwyższe wartości, prawdę, wiarę, ludzką godność i niepodległość Polski. Przesłanie piosenek i komentarze prowadzących wrażają również pochwałę odwagi, waleczności, tęsknotę za pokojem i miłością.

 Jan Pospieszalski

Szczegóły i zgłoszenia

Koncert skierowany jest przede wszystkim do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, rodzin i mieszkańców miasta Zielona Góra oraz regionu, a także wszystkich zainteresowanych.

Cele koncertu to podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także rozbudzanie i pielęgnowanie tych wartości w młodym pokoleniu poprzez nadanie koncertowi wymiaru nie tylko artystycznego ale i edukacyjnego.

Idea koncertu łączy tematy: Pamięci o polskim podziemiu niepodległościowym oraz Wybuchu wojny w Ukrainie.

Udział w koncercie jest nieodpłatny.

Więcej szczegółów na stronie internetowej koncertu.

Skip to content