Co tworzy nasze „Miejsce spotkania”?

Na nasze Miejsce Spotkania składa się kilka elementów, bez których nie moglibyśmy realizować tylu dobrych i wartościowych inicjatyw! Są to zarówno ludzie, jak i środki, które pozwalają nam realizować zadania i wspierać osoby, które korzystają z naszego projektu.

Po pierwsze – uczestnicy naszych zajęć – bez Was ten projekt byłby tylko „kupką papierów” pełną idei…

 • Polacy i cudzoziemcy, głównie nasi Goście z Ukrainy
 • Dzieci, młodzież i dorośli
 • Kobiety i mężczyźni, dziewczyny i chłopaki
 • Uczestnicy indywidualni oraz całe zespoły klasowe i rady pedagogiczne

Po drugie – oferta zajęć, z której tak chętnie korzystacie [zobacz więcej]

 • Poradnictwo specjalistyczne – porady prawne, psychologiczne i psychoterapia dla cudzoziemców oraz Polaków, którzy potrzebują takiego wsparcia czy konsultacji w kontekście cudzoziemców
 • Zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców
 • Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, do których uczęszczają lub w których pracują cudzoziemcy
 • Tłumaczenie w mowie i piśmie
 • Warsztaty otwarte dla chętnych nauczycieli i pracowników placówek oświatowych oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych z oddziałami/klasami integracyjnymi i przygotowującymi dla cudzoziemców.
 • Grupa wsparcia i zajęcia rozwojowe dla tłumaczy, wolontariuszy, trenerów, terapeutów, nauczycieli, rodzin, organizacji i placówek pomagających cudzoziemcom
 • Grupa wsparcia i zajęcia rozwojowe dla kobiet
 • Grupy wsparcia i zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży
 • Zajęcia integracyjne dla uczniów z placówek, do których uczęszczają cudzoziemcy
 • Półkolonie tematyczne dla dzieci i młodzieży oraz chętnych opiekunów

Po trzecie – nasz zespół specjalistów, który realizuje działania w projekcie – Miejsce Spotkania tworzą:

 1. Sylwia Błażejczak – pedagog i wychowawca podczas półkolonii
 2. Marta Cielińska-Idziak – koordynatorka projektu i jego współautorka oraz trener, socjoterapeuta i kierownik półkolonii
 3. Dawid Juszczyszyn – psychoterapeuta Systemowy
 4. Monika Kaczor – nauczyciel języka polskiego
 5. Alicja Katrycz – nauczyciel języka polskiego i wychowawca podczas półkolonii
 6. Liudmyla Kovalenko – psychoterapeutka Gestalt
 7. Elżbieta Kozakiewicz – psychoterapeutka
 8. Yuliia Kulichenko – psycholog i trener
 9. Anna Mizdrak – wychowawca podczas półkolonii
 10. Paulina Olichwer – specjalista ds. organizacyjnych i edukacji, współautorka projektu, prezeska Stowarzyszenia Dla Rodziny oraz pedagog, wychowawca podczas półkolonii i nauczyciel języka polskiego
 11. Małgorzata Pańczyk – prawnik
 12. Jolanta Radczyc – trener
 13. Dorota Tyliszczak – psycholog
 14. Yuliia Yemsenko-Voron – tłumaczka
 15. Nataliia Zotova – tłumaczka, nauczycielka języka polskiego

Po czwarte – przestrzeń i zasoby:

 • punkt wsparcia przy ul. Zamenhofa 1 w Zielonej Górze (budynek OHP), a w nim:
  • biuro naszego projektu
  • sale do zajęć grupowych i spotkań indywidualnych
  • miejsca do zabaw i rekreacji, odpoczynku, nauki, rozmów
 • nowoczesne wyposażenie niezbędne do prowadzenia specjalistycznych zajęć oraz zarządzania projektem
 • drugi punkt spotkań terapeutycznych mieszczący się w siedzibie Stowarzyszenia dla Rodziny przy ul. Prostej 47 w Zielonej Górze

Zajęcia są realizowane i finansowane w ramach projektu Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Skip to content