wróć do aktualności

Forum spójności – edukacja Ukraińców w Polsce – szanse i zagrożenia

Zapraszamy Państwa do udziału w Forum Spójności, a szczególnie reprezentantów organizacji obywatelskich i instytucji publicznych, społeczników, badaczy, nauczycieli i wszystkich zaangażowanych obywateli.

Forum Spójności to inicjatywa służąca integracji działań na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców, poprawy sytuacji grup defaworyzowanych, wzmocnienia spójności społecznej w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Głównym organizatorem forum jest Pracownia Spójności Społecznej działająca w ramach Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Współorganizatorem forum jest Fundacja Partycypacja.

Wtorek, 10.01. 2023
11.00 – 14.00
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Wojska Polskiego 69, Aula C

Jedną z prelegentek będzie Marta Cielińska-Idziak – koordynatorka projektu „Miejsce spotkania”,  jego współautorka oraz trener, socjoterapeuta i kierownik półkolonii

Zaproszenie i program Forum

Pobierz zaproszenie i program w formacie PDF

Zajęcia są realizowane i finansowane w ramach projektu Miejsce spotkania – wsparcie psychologiczne, prawne, zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Skip to content